Корпоративтік құжаттар


kn Беттің Аффилированные 01.10.2021
kn 2020 жылға «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтау туралы есеп
kn 2020 жылы «ҮМЗ» АҚ «2020-2022 жылдарға арналған тұрақты даму бағдарламасын» жүзеге асыру туралы есеп
kn «ҮМЗ» АҚ жеткізушісінің әдеп кодексі
kn  Беттің Аффилированные 01.04.2021
kn «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мүшелеріне - Тәуелсіз директорларына сыйақы төлеу және шығындарын өтеу Ережелері
kn 2021 жылға арналған «ҮМЗ» АҚ инвестициялық жоспарлары
kn «ҮМЗ» АҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саласында 2017-2019 жылдарға арналған тұрақты даму бағдарламасын» 2019 жылы жүзеге асыру туралы есеп
kn «ҮМЗ» АҚ 2020-2022 жылдарға арналған тұрақты даму бағдарламасы
kn Cаясат қабылданған
kn Тәуекелдерін хеджирлеу ережесi
kn  2021 жылға арналған корпоративтік оқиғалар күнтізбесі
kn  «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) және онымен өзара іс-қимыл туралы қағида
kn  «ҮMЗ» акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс - қимыл жөніндегі осы Саясаты
kn "ҮМЗ"АҚ корпоративтік этика және комплаенс кодексі
kn  «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Директорлар кеңесі туралы қағида
kn  «ҮМЗ» АҚ Басқармасы туралы қағида
kn  “Үлбі металлургиялық зауыты” Акционерлік қоғамының жарғысы
kn  2020 жылға арналған «ҮМЗ» АҚ инвестициялық жоспарлары
kn  «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Ақпараттық саясаты
kn  22.08.2019 қарасты «ҮМЗ» АҚ бейінді емес активтерін қайта құрылымдаудың қосынды жоспары
kn  2019 жылға арналған «ҮМЗ» АҚ инвестициялық жоспарлары
kn  «ҮМЗ» АҚ Басқармасының жанындағы Тәуекелдерді басқару комитеті туралы ереже
kn  24.10.2018 қарасты «ҮМЗ» АҚ бейінді емес активтерін қайта құрылымдаудың қосынды жоспары
kn  2017 жылғы «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік және тұрақтылықты дамыту саласындағы қызмет туралы есептілік
kn  2018 жылға арналған «ҮМЗ» АҚ инвестициялық жоспарлары
kn  «ҮМЗ» АҚ Корпоративтік басқару кодексі
kn  Дивидентик саясаты
kn «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға қабылдау саясаты
kn Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттері және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің жұмысын бағалау саясаты
kn «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің сыртқы сарапшыларды тарту саясаты