Корпоративтік құжаттар


kn  «Үлбі металлургиялық зауыты» акционерлік қоғамының Жалғыз акционері (Акционерлердің жалпы жиналысы) және онымен өзара іс-қимыл туралы қағида
kn  «ҮMЗ» акционерлік қоғамының сыбайлас жемқорлыққа және алаяқтыққа қарсы іс - қимыл жөніндегі осы Саясаты
kn "ҮМЗ"АҚ корпоративтік этика және комплаенс кодексі
kn  «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Директорлар кеңесі туралы қағида
kn  «ҮМЗ» АҚ Басқармасы туралы қағида
kn  Беттің Аффилиированные 01.04.2020
kn  “Үлбі металлургиялық зауыты” Акционерлік қоғамының жарғысы
kn  2020 жылға арналған «ҮМЗ» АҚ инвестициялық жоспарлары
kn  2020 жылға корпоративтік оқиғалар күнтізбесі
kn  «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Ақпараттық саясаты
kn  22.08.2019 қарасты «ҮМЗ» АҚ бейінді емес активтерін қайта құрылымдаудың қосынды жоспары
kn  2019 жылға арналған «ҮМЗ» АҚ инвестициялық жоспарлары
kn  «ҮМЗ» АҚ Басқармасының жанындағы Тәуекелдерді басқару комитеті туралы ереже
kn  24.10.2018 қарасты «ҮМЗ» АҚ бейінді емес активтерін қайта құрылымдаудың қосынды жоспары
kn  2017 жылғы «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік және тұрақтылықты дамыту саласындағы қызмет туралы есептілік
kn  2018 жылға арналған «ҮМЗ» АҚ инвестициялық жоспарлары
kn  «ҮМЗ» АҚ Корпоративтік басқару кодексі
kn  Дивидентик саясаты
kn «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға қабылдау саясаты
kn Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттері және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің жұмысын бағалау саясаты
kn «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Басқарма мүшелеріне және басқарушы қызметкерлеріне сыйлықақы төлеу
kn «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің сыртқы сарапшыларды тарту саясаты
kn «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына сыйлықақы мен өтемақылар төлеу туралы қағида