Директорлар кеңесінің құрамы

Директорлар кеңесі Қоғам қызметіне жалпы басшылық жасауды іске асыратын Қоғамның басқару органы болып табылады. Директорлар кеңесінің шешімдері Қоғам Жарғысында, Қоғамды Корпоративтік басқару кодексінде және Директорлар кеңесі туралы қағидада белгіленген тәртіпте қабылданады.  
Қоғамда Жалғыз акционердің Шешімімен бекітілген Директорлар кеңесі туралы қағида әрекет етеді. Директорлар кеңесі Қоғамды тиімді басқаруды қамтамасыз етіп қана қоймай, бақылау жүйесінің жұмыс істеуіне, сондай-ақ Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін қадағалау мен қорғауды да қамтамасыз етеді.
Директорлар кеңесінің қызметі Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қағидаттарға және іскери этика нормаларына негізделеді.

Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттарға қойылатын талаптар
 

Директорлар кеңесі мүшелігіне кандидаттар және Директорлар кеңесінің мүшелерінде өз міндеттерін орындау және Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделері үшін Директорлар кеңесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру үшін тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, іскери және (немесе) салалық ортадағы біліктілігі мен оң жетістіктері болуға және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген талаптарға жауап беруге тиіс.

Қоғамның тәуелсіз директорларына қойылатын талаптар

Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның тәуелсіз директорының кандидатурасы мына критерийлерге жауап беруге тиіс:
1) Қоғамның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ (Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымын атқару жағдайын қоспағанда);
2) Қоғамның және оның аффилиирленген тұлғаларының қызметкері болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;
3) Қоғамның қызметкерімен жақын туыстықта (ата-анасы, ағасы, апайы, ұлы, қызы), некеде, сондай-ақ жегжаттықта (жұбайының ағасы, апайы, ата-анасы, ұлы немесе қызы) тұрған жоқ және Қоғамның Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде тұрған жоқ;   
4) Қоғамның аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайды;
5) Қоғамның лауазымды тұлғаларына немесе ұйымдардың – Қоғамның аффилиирленген тұлғаларының бағыныстылықпен байланысты емес және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде аталған тұлғалармен бағыныстылықта болған жоқ;
6) Қоғамның немесе оның аффилиирленген тұлғаларының ірі клиенті немесе жеткізушісінің аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;  
7) Қоғамнан немесе оның аффилиирленген тұлғаларынан айтарлықтай қаржыландыру алатын коммерциялық емес ұйымның аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды;  
8) Қоғамға немесе оның аффилиирленген тұлғаларына кез келген сипаттағы ақылы қызметтер, соның ішінде кеңес беру қызметтерін көрсетпейді; 
9) Қоғам қызметкері Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымын атқаратын заңды тұлғаның лауазымды тұлғасы болып табылмайды;
10) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;
11) Қоғам аудиторы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ;
12) аудиторлық ұйым құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғам аудитіне қатыспайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатысқан жоқ;
13) Қоғам аудиторының немесе оның аффилиирленген тұлғаларының аффилиирленген тұлғасы болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланудың алдындағы үш жыл ішінде болған жоқ. 

Директорлар кеңесінің құрамы

   
Сарымсаков Досболат Аманбекович

Сарымсаков Досболат Аманбекович
Директорлар кеңесінің Төрағасы

1971 жылы туған. 1996 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті физика факультетінің «Физик» мамандығы бойынша ағылшын тілінде оқыту құқығымен бітірді.     
1997 - 1999 Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Дипломатиялық академиясы, Халықаралық қатынастар, халықаралық қатынастар саласындағы маман.

1995 - Қазақстан Республикасы Ғылым және жаңа технологиялар министрлігінің жетекші маманы.
1996 ж. бастап  1997 ж. аралығында - ҚР Ұлттық ядролық орталығы,  инженер-бағдарламашы: Атом энергиясы институты, Радиациялық диффузия зертханасы.
2000 ж. бастап  - 2007 ж. аралығында – «Таратпауға атсалысу орталығы» қауымдастығы, жобалар жөніндегі менеджер.
2008 ж. бастап  2011 ж. аралығында - «Таратпауға атсалысу орталығы» қауымдастығы, атқарушы директор.
2011 ж. бастап  -2017 ж. аралығында – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ жобалар департаменттерінің менеджері.
2017 жылдың қазан айынан бастап – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ жобалар департаментінің директоры.
2021 жылғы қыркүйектен бастап - «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ ЯОЦ бойынша Бас директор, директорлар кеңесінің Төрағасы, Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайланған күні – 07.10.2021 ж.
Азаматтығы - ҚР.

   
Батырбаев Аскар Алинович

Батырбаев Аскар Алинович
Директорлар кеңесінің мүшесі

1983 жылы туған. 2005 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, физика факультеті, ағылшын тілі тереңдетіп оқытылатын арнайы бөлімшесін аяқтады. «Қатты дене физикасы» кафедрасы.

2005 ж. – 2007 ж. – Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, физика факультеті, ағылшын тілі тереңдетіп оқытылатын арнайы бөлімшесі. Магистратура. Физика магистрі.
2008 – 2015 жж. – «АППАҚ» ЖШС маркетинг, өткізу және экспорттық бақылау басқармасының бастығы.
2015 – 2017 жж. Маркетинг және логистика бөлімінің бастығы, «Инкай» БК» ЖШС.
2017 – 2019 жж. – Логистика бөлімінің бастығы, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Сатуды қолдау департаменті.
2019 жылдың ақпан – мамыр айлары – Директордың орынбасары, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Сатуды қолдау департаменті.
2019 – 2020 жж. – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Маркетинг және сатулар жөніндегі басқарушы директоры.
2021 жылғы бастап -  «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ Маркетинг жөніндегі бас директор, коммерция жөніндегі бас директоры, Директорлар кеңесінің әрекеттегі құрамына сайланған күні – 26.06.2019 ж.
Азаматтығы – ҚР.
   
Ақан Айдын Мұхитұлы

Ақан Айдын Мұхитұлы
Директорлар кеңесінің мүшесі


1986 жылы туған. 2008 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетін «Қолданбалы математика» мамандығы бойынша бітірді.  2011 жылы «Қаржылық математика» мамандығы бойынша King’s College London магистратура бағдарламасын бітірді.


2011 бастап 2012ж. аралығында – S&P Global Platts (Лондон, Великобритания қ.) агенттігінің талдаушысы.
2012 бастап 2013ж. аралығында – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Инвесторлармен байланыс департаментінің аға талдаушысы».
2013 бастап 2018ж. аралығында – «ҚазМұнайГаз» Барлау Өндіру» АҚ Қазынашылық және корпоративтік қаржыландыру департаменті директорының орынбасары, жетекші талдаушы».
2018 бастап 2019ж. аралығында – «ҚазМұнайГаз ҰК» АҚ қаржылық бақылау департаменті директорының орынбасары».
2019 бастап 2020ж. аралығында  – «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ Қазынашылық басқармасының бастығы.
2020ж. наурыздан бастап – «Қазатомөнеркәсіп «ҰАК» АҚ Қазынашылық департаментінің директоры,
Директорлар кеңесінің қазіргі құрамына сайланған күні - 26.08.2019.
Азаматтығы – ҚР.
   
Бежецкий Сергей Владимирович

Бежецкий Сергей Владимирович
Директорлар кеңесінің мүшесі

1969 жылы туған. 1994 жылы «Ядролық-химиялық технология» мамандығы бойынша Томск политехникалық институтын бітірді. 2009 жылы «МВА – жалпы стратегиялық менеджмент» мамандығы бойынша Москва мемлекеттік университеті – Экономика жоғары мектебін бітірді.

1994 жылдан бастап «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ-да жұмыс істейді.
1994 бастап 2004 аралығында  – уран өндірісі «В» цехының 6-разрядты аппаратшысы, «В» цехының ауысым шебері, «В» цехы ұнтақ өндіру бөлімшесінің технологы, уран өндірісі «В» цехы бастығының орынбасары – технологы.
2004 бастап 2008 аралығында – уран өндірісі директорының өндіріс жөніндегі орынбасары.
2008 бастап 2018 аралығында – уран өндірісінің директоры.
2018 бастап 2020 аралығында – «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары – бас инженері.
2020 жылғы қыркүйектен бастап – «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы, Директорлар кеңесінің жұмыс істейтін құрамына сайлану күні – 01.10.2020ж.
Азаматтығы – ҚР.бастап – «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы, Директорлар кеңесінің жұмыс істейтін құрамына сайлану күні – 01.10.2020ж.
Азаматтығы – ҚР.
   
Раимханов Абзал Тулепбергенович

Раимханов Абзал Түлепбергенұлы
Тәуелсіз директор

1984 жылы туған.  2006 жылы Қ.И. Сәтпаев ат. ҚазҰЗТУ, Қазақстан Республикасы «Машина құрастыру» мамандығы бойынша аяқтады. 2009 жылы  Staffordshire University/APIIT, Куала-Лумпур, Малайзия, «Технологияларды басқару» мамандығы бойынша аяқтады. 2019 жылы MIT (АҚШ) ынтымақтастағы  Asia School of Business, Куала-Лумпур, Малайзия, «Бизнес-әкімшілдеу, MBA» мамандығы бойынша аяқтады.

2006 бастап 2007 дейін  – Инженер, «Алматыметрострой» АҚ, Алматы,  Қазақстан Республикасы, инженер;
2009 бастап 2011 дейін  – Бас менеджер, Менеджер, «Қазақстан Даму Банкі» АҚ, Астана,  Қазақстан Республикасы;
2011 бастап 2014 дейін – ОА бизнесті дамыту жөніндегі директоры, SNC-Lavalin INC. Астана,  Қазақстан Республикасы;
2014 мамырдан бастап  2014 қарашаға дейін  – бизнесті дамыту жөніндегі директоры, «Базис А» ЖШС Астана, Қазақстан Республикасы;
2014  бастап 2015 дейін  – ҚР бойынша менеджер, TYPSA S.A. Астана,  Қазақстан Республикасы;
2015  бастап 2017 дейін  – Директор, «Resmi Trade» ЖШС, Астана,  Қазақстан Республикасы;
2018 маусымнан  бастап 2018 тамызға дейін  – Кеңесші, Petronas Куала Лумпур, Малайзия;
2019  бастап 2020 дейін - Бас Директордың орынбасары,  Esquel Group Пенанг, Малайзия;
2021 ақпаннан бастап  2021 сәуірге дейін  - Маркетинг және сату жөніндегі кеңесші, Olive House Пенанг, Малайзия;
2021 ақпаннан бастап осы уақытқа дейін  –  Профессордың ғылыми жұмыс жөніндегі көмекшісі, Asia School of Business + Massachusetts Institute of Technology Куала Лумпур, Малайзия + Кэмбридж, АҚШ.  Басқарушы серіктес, ARnomad Consulting Дубай, БАЭ негізін қалаушы.
Директорлар кеңесінің жұмыс істейтін құрамына сайлану күні – 18.11.2021 ж.
Азаматтығы – ҚР.

   
Аманжолов Алмаз Канатбекович

Аманжолов Алмаз Қанатбекұлы, FCCA  
Тәуелсіз директор

1983 жылы туған. 2002 жылы Қазақ-түрік есеп-экономикалық колледжін «Маркетинг» мамандығы бойынша аяқтады. 2006 жылы Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Менеджмент» мамандығы бойынша бітірген. 2017 жылы "Стратегия және көшбасшылық саласындағы Слоун Магистратура" бағдарламасы бойынша Лондондағы Бизнес мектебін бітірді. 2013 жылдан бастап Дипломды Сертификатталған Бухгалтерлердің Халықаралық қауымдастығының мүшесі болып табылады (ACCA).

2006 жылдан 2010 жылға дейін – Deloitte аудитор ассистентінен аға аудиторына дейін.
2011 ж. – «Менеджмент Солюшенс» ЖШС қаржы менеджері».
2011 жылдан 2014 жылға дейін – «Altyntau Kokshetau» АҚ Бас қаржылық бақылаушысы, «Казцинк» ЖШС жобалық менеджері, «Altyntau Resources» АҚ Стратегиялық даму және M&A департаментінің директоры.
2014 жылдан 2017 жылға дейін – «Odyssey Investments Group» ЖШС Бас директорының қаржы жөніндегі орынбасары.
2017 жылдан 2018 жылға дейін – «Odyssey Investments Group» ЖШС Бас директоры.
2019 ж. – «Астана» халықаралық қаржы орталығының маркетинг жөніндегі директоры.
2020 ж. – AIFC Business Connect Ltd. мәмілелерді тарту жөніндегі директоры. («Астана» халықаралық қаржы орталығы әкімшілігінің еншілес компаниясы).
2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін – AIFC Business Connect Ltd мәмілелерді тарту және құрылымдау бойынша дивизион басшысы. («Астана» халықаралық қаржы орталығы әкімшілігінің еншілес компаниясы).
Директорлар кеңесінің жұмыс істейтін құрамына сайлану күні – 18.02.2021ж.
Азаматтығы – ҚР.
   
Казмукашев Арманжан Аскарович

Казмукашев Арманжан Аскарович
Тәуелсіз директор

1981 жылы туған. 2004 жылы Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Қазақ Мемлекеттік Заң Академиясын «Халықаралық құқық» мамандығы бойынша бітірген. 2007 жылы Қазақстан Республикасы, Атырау қаласы, Атырау мұнай және маз университетін «Инженерлік Механика, құбыр желілері» мамандығы бойынша бітірген. 2020 жылы Біріккен Корольдіктің Лондон қаласындағы Кингстон университетін «Инженерлік жобалар мен жүйелерді басқару» мамандығы бойынша бітірген.

1999 ж. - Ассистент Қазақойл-Ембі құрылыс бөлімінің құрылыс учаскесінің бастығы.
2003 жылдан 2005 жылға дейін – Аджип ККО теңіз құрылысы бөлімінің әкімшісі, Атырау қаласы (Қазақстан Республикасы).
2005 жылдан 2007 жылға дейін – Аджип ККО жерүсті құрылысы бойынша ЕҚҚТҚОҚ кіші кеңесшісі, Баутино кенті, (Қазақстан Республикасы).
2007 жылдан 2009 жылға дейін – Аджип ККО рұқсаттар бойынша аға маманы, Еуропалық рұқсаттар, реттеу және сәйкестік бөлімі, Милан қ. (Италия), Лондон қ. (Біріккен Корольдік).
2007 жылдан 2010 жылға дейін – Аджип ККО рұқсаттар бойынша аға маманы, Еуропалық рұқсаттар, реттеу және сәйкестік бөлімі, Милан қаласы (Италия).
2010 жылдан 2011 жылға дейін – Аджип ККО рұқсаттар жөніндегі аға кеңесші, толық өнеркәсіптік пайдалану – 2-фаза құрғақ жерде, Лондон қ. (Біріккен Корольдік).
2011 жылдан 2012 жылға дейін – «Каспий Меруерті Оперейтинг Компани Б. В.»  (СМОС – Си Эм Оу Си) жобасының (дизайнының) рұқсаттары мен келісімдерінің үйлестірушісі, Ақтау қаласы (Қазақстан Республикасы).
2013 жылдан 2015 жылға дейін – ТШО БКЖ «Теңізшевроил» ЖШС (Шеврон) Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі үйлестіруші, Фарнборо қаласы (Біріккен Корольдік).
2015 жылдан 2017 жылға дейін - ТШО БКЖ «Теңізшевроил» ЖШС (Шеврон) Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі өндірістік топтың жетекшісі, Біріккен Корольдік, Корея, Италия,  Қазақстан Республикасы.
2017 жылдан 2019 жылға дейін – ТШО БКЖ «Теңізшевроил» ЖШС (Шеврон) Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету мәселелері бойынша кеңесші, Фарнборо қаласы (Біріккен Корольдік).
2019 жылдан 2020 жылға дейін – «ExxonMobil international-Rovuma LNG.»,  Нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету мәселелері бойынша кеңесші, Лондон қ. (Біріккен Корольдік).
2020 жылдан 2021 жылға дейін - Нормативтік қамтамасыз ету бойынша аға кеңесші – Еуропа, Африка «Clement Energy Parners LNG.», Лондон қ. (Біріккен Корольдік).
Директорлар кеңесінің жұмыс істейтін құрамына сайлану күні – 20.05.2021ж.

Азаматтығы - ҚР.