Аудиттелген жылдық қаржылық есептілік

 Сыртқы аудитор бойынша ақпарат

 2022 жылдың 31 желтоқсан қарасты шоғырландырылған қаржы есеп-қисабы

 2021 жылдың 31 желтоқсан қарасты шоғырландырылған қаржы есеп-қисабы

 Сыртқы аудитор бойынша ақпарат

 2020 жылдың 31 желтоқсан қарасты шоғырландырылған қаржы есеп-қисабы

 2019 жылдың 31 желтоқсан қарасты шоғырландырылған қаржы есеп-қисабы

 Тәуелсіз аудитордың есебі

  Аудиторлық мекемені таңдау тәртібі

  Бекітілген дивидендтердің мөлшері

 

Мұрағат

  2018 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2017 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2016 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2015 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2014 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2013 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2012 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2011 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2010 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  2008 жылғы "31" желтоқсан жағдайындағы біріктірілген бухгалтерлік баланс
  Ақша қозғалысы туралы консолидендірілген есеп 2007 ж. 31 желтоқсанына шаққанда
  2006 ж. 31 желтоқсанға аудиттелген шоғырландырылған бухгалтерлік баланс