• Атом энергетикасы, электронды және металлургиялық өнеркәсіп және басқа да қызмет облыстарының қажеттіліктеріне арналған уран, бериллий, тантал мен ниобий өнімдерін өндіруші. Кәсіпорын «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясының құрамына кіреді. Болашаққа бізден бірге!
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Уран өндірісі – бұл атом электрстанцияларына арналған уран отынын өндіретін әлемдегі бірегей және ірі кешендердің бірі, ядролық саладағы жұмыс тәжірибесі де мол болып табылады. Болашаққа бізден бірге!
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ бериллий өндірісі әлемдегі кен концентратын қайта өңдеуден сапалық параметрге бағыттап, дайын өнім түріне дейін шығаратын толық өндірістік циклі бар үш кәсіпорынның бірі. Болашаққа бізден бірге!
 • "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ тантал өндірісі ТМД аумағында жеке және әлемде тантал қосылған шикізатты қайта өңдеуден дайын өнім алуға дейін толық өндірістік циклі бар аса ірі кәсіпорындардың қатарына жатады. Болашаққа бізден бірге!

Корпоративтік басқару

kn  Нормативтік құқықтық актілер
kn  Ұйымдастырушылық құрылымы
kn  Жалғыз акционер
kn  Директорлар кеңесі
    Директорлар кеңесінің құрамы
    Директорлар кеңесінің шешімдері
kn  Ішкі аудит қызметі
kn  Басқарма
    «ҮМЗ» АҚ Басқармасының құрамы
    Басқарманың шешімдері
kn  Аудиттелген жылдық қаржылық есептілік
kn    Мәмілелер жөніндегі ақпарат
kn    Тәуекелдерді басқару
kn  Корпоративтік құжаттар
    «ҮМЗ» АҚ Корпоративтік басқару кодексі
    Беттің Аффилиированные
    Директорлар кеңесі туралы қағида
    «ҮМЗ» АҚ Басқармасы туралы ереже
    Жарғы
    Дивидентик саясаты
    Бейінді емес активтерін қайта құрылымдаудың жоспары

Корпоративтік басқару

«ҮМЗ» АҚ ұдайы мониторингті іске асыра және алдыңғы қатарлы әлемдік тәжірибені енгізе отырып, өз корпоративтік басқару жүйесінің тиімділігін арттырып отыруға үнемі ұмтылады. «ҮМЗ» АҚ-дағы корпоративтік басқару мына қағидаттарға негізделген:

 1. Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты.
 2. Директорлар кеңесі және Басқарманың Қоғамды тиімді басқару қағидаты.
 3. Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашу айқындығы мен әділдігі қағидаты.
 4. Заңдылық пен этика қағидаты.
 5. Тиімді дивидендтік саясат қағидаты.
 6. Тиімді кадрлық саясат қағидаты.
 7. Қоршаған ортаны қорғау қағидаты.
 8. Еңбек жағдайларының қауіпсіздігі қағидаты.
 9. Корпоративтік даулар мен мүдделер қақтығысын реттеу қағидаты.
 10. Жауапкершілік қағидаты.

kn  «ҮМЗ» АҚ корпоративтік басқару органдары жүйесіне мыналар кіреді:

Жоғарғы орган – Жалғыз акционер;
Басқару органы – Директорлар кеңесі;
Атқару органы – Басқарма.

«ҮМЗ» АҚ корпоративтік басқару құрылымы «ҮМЗ» АҚ органдары арасындағы өкілеттіктердің бөлінуін нақты айқындайды.

kn Зарипов Нуржан Ергажиевич «ҮМЗ» АҚ корпоративтік хатшысы болып табылады.  

 

Бет өзгертілді: 12-11-2018