Ұсақ тіліктер

Электрондық-сәулелік  балқыту әдісімен  өндіріледі (ЭЛП-2 – екі дүркін қайта балқыту, ЭЛП-3 – үш дүркін қайта балқыту).
Беті  механикалық немесе электрондық сәулемен өңделіп  жеткізіледі.

Қаттылығы  Бринелль бойынша 90 кг/мм2 шамасындай, бұдырлығы  < RZ 80.
Ұсақ тіліктер

Химиялық құрамы

Ta Ti W C O N Na Al Cr Co Cu
ЭЛП-2 99,92 0.0003 0.003 0.005 0.005 0.005 0.0001 0.0005 0.0002 0.0001 0.0005
ЭЛП-3 99,97 0.0003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.0001 0.0005 0.0002 0.0001 0.0005
  Nb Fe Si Mo H Mg Ca Mn Ni Zr Sn
ЭЛП-2 0.014 0.0012 0.0012 0.0003 0.0003 0.0002 0.0005 0.0002 0.0002 0.0005 0.0001
ЭЛП-3 0.006 0.0012 0.0012 0.0003 0.0003 0.0002 0.0005 0.0002 0.0002 0.0005 0.0001


Тапсырыс берушінің талабы бойынша  басқа қоспаларға бақылау жүргізілуі мүмкін.

Мөлшерлері


Диаметрі, мм  Ұзындығы , мм
115 150 210 235 250 300 - 1500

Тапсырыс берушінің келісімі бойынша басқа мөлшерлер түрі жеткізілуі мүмкін.
Вакуумды  доғалық гарнисазды  балқыту әдісімен өндіріледі.
0,005% дейін иттриймен  түрлендіру мүмкін.  
Беті  механикалық   немесе  электрондық сәулемен өңделіп  жеткізіледі.

Химиялық құрамы

Ta Ti W C O N Na Al Cr Co Cu
99,9 0.0003 0.005 0.005 0.01 0.01 0.00015 0.0005 0.00025 0.0001 0.0005
Nb Fe Si Mo H Mg Ca Mn Ni Zr Sn
0.03 0.0012 0.0012 0.0005 0.0004 0.0002 0.001 0.00015 0.0002 0.0007 0.0001

 Тапсырыс берушінің талабы бойынша  басқа қоспаларға бақылау жүргізілуі мүмкін

Диаметрі, мм  Ұзындығы , мм
120 250 - 450

Тапсырыс берушінің келісімі бойынша  басқа  мөлшерлер түрі жеткізілуі мүмкін

Ұсақ тіліктер

kn Тантал өндірісінің маркетинг қызметі:
e-mail: Marketing_Ta@ulba.kz
Тел.: (7232) 29-84-57
Факс: (7232) 29-84-57, 24-06-83, 47-36-42