• Атом энергетикасы, электронды және металлургиялық өнеркәсіп және басқа да қызмет облыстарының қажеттіліктеріне арналған уран, бериллий, тантал мен ниобий өнімдерін өндіруші. Кәсіпорын «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясының құрамына кіреді. Болашаққа бізден бірге!
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Уран өндірісі – бұл атом электрстанцияларына арналған уран отынын өндіретін әлемдегі бірегей және ірі кешендердің бірі, ядролық саладағы жұмыс тәжірибесі де мол болып табылады. Болашаққа бізден бірге!
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ бериллий өндірісі әлемдегі кен концентратын қайта өңдеуден сапалық параметрге бағыттап, дайын өнім түріне дейін шығаратын толық өндірістік циклі бар үш кәсіпорынның бірі. Болашаққа бізден бірге!
 • "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ тантал өндірісі ТМД аумағында жеке және әлемде тантал қосылған шикізатты қайта өңдеуден дайын өнім алуға дейін толық өндірістік циклі бар аса ірі кәсіпорындардың қатарына жатады. Болашаққа бізден бірге!

Тәуекелдерді басқару

Қоғамның тұрақты үздіксіз дамуын қамтамасыз ету, стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу мақсатында Қоғамда тәуекелдерді басқару жүйесі енгізілді және ойдағыдай жұмыс істеуде.


«ҮМЗ» АҚ тәуекелдерді басқару жүйесінің мақсаттары:

 • Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қорғау;
 • Қоғамның стратегиялық, оперативтік, экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету;
 • қолайсыз тәуекелдік оқиғалардың болуынан Қоғамға келетін зиянды барынша азайту.

Қоғамда Тәуекелдерді басқару жөніндегі саясат қабылданған, онда мақсаттар, тәуекелдерді басқарудың негізгі қағидаттары белгіленген және тәуекелдерді басқару жүйесінің құрылымы мен Қоғамда тәуекелдерді басқару үдерісіне қатысушылардың функциялары айқындалған.

«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ бірыңғай саясаты аясында, Қоғамның тәуекелдерін басқару жөніндегі жұмыс мына бағыттар бойынша жүргізіледі:  

 • стратегиялық тәуекелдер;
 • операциялық тәуекелдер;
 • құқықтық тәуекелдер;
 • қаржылық тәуекелдер;
 • инвестициялық тәуекелдер.

Есептілікті ұсыну тәртібі және нысанын қоса алғанда, тәуекелдерді басқару әдістері мен рәсімдерінің сипаттамасы, сондай-ақ тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар мен осы үдерістің басқа да құрамдас бөліктері белгіленген тәртіпте бекітілген тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі құжаттарда регламенттелген. 

 

Бет өзгертілді: 06-08-2018