Ниобий ұнтақтары

Ұнтақ класы

Сипаттамалары

Ерекшелігі

I

Дәндердің өлшемі 40 бастап  63 мкм дейін

МЕМСТ 26252-84 немесе  тапсырыс берушімен келісілген ерекшеліктер

II

Дәндердің өлшемі 10 бастап 63 мкм дейін

МЕМСТ 26252-84 немесе  тапсырыс берушімен келісілген ерекшеліктер

III

Дәндердің өлшемі 10 бастап 40 мкм дейін

МЕМСТ 26252-84 немесе  тапсырыс берушімен келісілген ерекшеліктер

IV

Дәндердің өлшемі 40 бастап 1000 мкм дейін

МЕМСТ 26252-84 немесе  тапсырыс берушімен келісілген ерекшеліктер

Ниобий ұнтағы

Ниобий ұнтағы

kn Тантал  өндірісінің  маркетинг қызметі:
e-mail: Marketing_Ta@ulba.kz
Тел.: (7232) 29-84-57
Факс: (7232) 29-84-57, 24-06-83, 47-36-42