Ішкі аудит қызметі

Ішкі аудит қызметінің негізгі миссиясы – тәуекелге бағдарланған тәсілдемеге негізделген объективті ішкі кепілдіктерді (тексерулерді) ұсыну, ұсыныстар беру және білім алмасу арқылы Топ Ұйымдарының құнын сақтау және арттыру.

Ішкі аудит қызметі Топтың Ұйымдарындағы корпоративтік басқару, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау процестерін бағалайды және жүйелі, дәйекті және тәуекелге бағдарланған тәсілдемелерді қолдана отырып жетілдіруге қолдау көрсетеді. 

Тәуелсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Ішкі аудит қызметі функция жағыгаг Қоғамның Директорлар кеңесіне және әкімшілік жағынан Қоғамның Басқармасына бағынысты болады.

Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің мінез-құлқының негізгі қағидаттары мыналар болып табылады:
- адалдық
- объективтілік
- құпиялылық
- кәсіби құзыреттілік.

Ішкі аудит қызметі туралы Қағида *.docx 169 KB