Жалғыз акционер

Жалғыз акционер – Қоғамның жоғарғы органы

Қоғамның барлық қарапайым дауыс беруші акцияларының «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – Жалғыз акционерге тиесілі екендігін есепке ала отырып, Қоғам Жарғысының 49-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасы, Қоғамның Жарғысы және Корпоративтік басқару кодексінде Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның Жалғыз акционері жеке-дара қабылдайды және осы шешімдердің артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға қысым жасамау және шектемеу шартында, жазбаша түрде ресімделуге жатады. Корпоративтік басқару Жалғыз акционерге Қоғамды басқаруға қатысумен байланысты өзінің құқықтарын іске асыруға іс жүзінде мүмкіндікті қамтамасыз етеді. Қоғам мен Жалғыз акционердің арасында ақпарат алмасу Заңнамамен, Қоғамның Жарғысымен және ішкә құжаттарымен реттеледі.   

Жалғыз акционердің шешімдері

2012 жыл

2012 жылы Жалғыз акционер төмендегі мәселелер бойынша 6 шешім қабылдады:

2013 жыл

2013 жылы Жалғыз акционер төмендегі мәселелер бойынша 5 шешім қабылдады:

2014 жыл

2014 жылы Жалғыз акционер төмендегі мәселелер бойынша 6 шешім қабылдады:

2015 жыл

2015 жылы Жалғыз акционер төмендегі мәселелер бойынша 5 шешім қабылдады:

2016 жыл

2016 жылы Жалғыз акционер төмендегі мәселелер бойынша 7 шешім қабылдады:

2017 жыл

2017 жылы Жалғыз акционер мына мәселелер бойынша 8 шешім қабылдады:

2018 жыл

2018 жылы Жалғыз акционер мына мәселелер бойынша 9 шешім қабылдады:

2019 жыл

2019 жылы келесі мәселелер бойынша Жалғыз акционердің 4 шешімі қабылданды:

 

2020 жыл

2020 жылы Жалғыз акционердің 7 шешімі келесі мәселелер бойынша қабылданды: