Жалғыз акционер

Жалғыз акционер – Қоғамның жоғарғы органы

Қоғамның барлық қарапайым дауыс беруші акцияларының «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ – Жалғыз акционерге тиесілі екендігін есепке ала отырып, Қоғам Жарғысының 49-тармағында көзделген жағдайды қоспағанда, Акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы заңнамасы, Қоғамның Жарғысы және Корпоративтік басқару кодексінде Акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді Қоғамның Жалғыз акционері жеке-дара қабылдайды және осы шешімдердің артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға қысым жасамау және шектемеу шартында, жазбаша түрде ресімделуге жатады. Корпоративтік басқару Жалғыз акционерге Қоғамды басқаруға қатысумен байланысты өзінің құқықтарын іске асыруға іс жүзінде мүмкіндікті қамтамасыз етеді. Қоғам мен Жалғыз акционердің арасында ақпарат алмасу Заңнамамен, Қоғамның Жарғысымен және ішкә құжаттарымен реттеледі.   

Жалғыз акционердің шешімдері

2019 жыл

2019 жылы келесі мәселелер бойынша Жалғыз акционердің 4 шешімі қабылданды:

 

2020 жыл

2020 жылы Жалғыз акционердің 7 шешімі келесі мәселелер бойынша қабылданды:

2021 жыл

2021 жылы Жалғыз акционер келесі мәселелер бойынша  10 шешім қабылданды:
•       «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ қызметі және «ПО ERP SAP – KAP08 ҮМЗ бойынша» материалдық емес активті «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ орналастырылатын қарапайым акцияларын төлеу есебіне беру мәселесі бойынша шешім қабылдау туралы;
•       «ҮМЗ» АҚ тәуелсіз директорларының - Директорлар кеңесінің мүшелерінің сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу қағидаларын бекіту туралы;
•       «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры болып А. Қ. Аманжоловты сайлау туралы;
•       тәуелсіз директор Сатмолдина Альмира Муханбетовнаның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Казмукашев Арманжан Аскаровичті Директорлар кеңесінің жалпы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейінгі мерзімге «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры етіп сайлау туралы;
•       «ҮМЗ» АҚ  2020 жылғы аудиттелген шоғырландырылған жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;
•       «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы Шарипов Мажит  Бейсембаевичтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Сарымсаков Досболат Аманбековичті «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы етіп сайлау туралы;
•       «ҮМЗ» АҚ Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;
•       «ҮМЗ» АҚ дивидендтік саясатын бекіту туралы;
•       «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту туралы;
•       «ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директоры Оразалиев Даулет  Жумабаевичтің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және Раимханов Абзал Тулепбергеновичті тәуелсіз директор етіп сайлау туралы.