ЖАҢАЛЫҚТАР
02.05.2024.
«ҮМЗ» АҚ жалғыз акционері Сахиев Саябек Қуанышбекұлын жалпы Директорлар кеңесінің өкі...
12.01.2024.
«ҮМЗ» АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін жалғыз акционер, Искаков Манас...
15.12.2023.
«ҮМЗ» АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін жалғыз акционер, Қуаныш Алтынб...
25.01.2023.
«ҮМЗ» АҚ барлық дауыс беретін акцияларына иелік ететін жалғыз акционер «ҮМЗ» АҚ Дирек...
13.07.2022.
«ҮМЗ» АҚ Директорлар кеңесі 2022 жылғы 29 маусымнан бастап 2025 жылғы 28 маусым аралы...
29.06.2022.
«ҮМЗ» АҚ барлық дауыс құқығын беретін акцияларды иеленуші Жалғыз акционері 2022 жылғы...