Фторсутекті (балқытқыш) қышқыл

Фторсутекті (балқытқыш) қышқыл (ҚР СТ 2503-2014) – фтор құрамдас қоспаларды, реактивтерді алуға арналған химиялық өнеркәсіпте қолданылады; электронды өнеркәсіпте жартылай өткізгіш техникада қолданылады; қара және түсті металлургияда болатты және түсті металлдарды өңдеу, қалыптық құмнан жасалған құймаларды тазарту кезінде қолданылады; атом өнеркісібінде – уран фторидтерін алу үшін – ядролық жанармайды байыту және регенерациялау кезінде; мұнайды өндіруін жоғарлату мақсатында мұнай ұнғымасының оқпанын қышқылмен өңдеу кезінде; балқыту температурасын және пигменттенуді төмендету үшін эмальды өндіру кезінде, сондай-ақ фторлы тұздарды өндіру кезінде қолданылады. Бұдан басқа, әйнек жасау өндірісінде әнектен жасалған бұйымдарға суретті, жазуды түсіру, өңдеу және әйнек пен хрусталь бұйымдарын химиялық жылтырату үшін қолданылады.

Цистернада тасмалданады.

Фторсутекті (балқытқыш) қышқыл

Фторсутекті қышқыл кестеде көрсетілген талаптарға сәйкес:

Көрсеткіштің атауы

А

В

Г

сыртқы түрі

түссіз мөлдір сұйықтық

Фторлы сутектің массалық үлесі, су ерітіндісіндегі HF, %, кем емес

35,5

40,0

40,0

 Қоспалардың массалық үлесі, %, астам емес:


-  Кремний фторсутекті қышқыл,  H2SiF6
- Күкірт қышқылы, H2SO4
-Темір, Fe
-ұшпайтын заттар

 

0.025
0.01
0.007
0,3

 

4.5
1.8
-
-

 

7.5
4.5
-
-