• Атом энергетикасы, электронды және металлургиялық өнеркәсіп және басқа да қызмет облыстарының қажеттіліктеріне арналған уран, бериллий, тантал мен ниобий өнімдерін өндіруші. Кәсіпорын «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясының құрамына кіреді. Болашаққа бізден бірге!
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Уран өндірісі – бұл атом электрстанцияларына арналған уран отынын өндіретін әлемдегі бірегей және ірі кешендердің бірі, ядролық саладағы жұмыс тәжірибесі де мол болып табылады. Болашаққа бізден бірге!
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ бериллий өндірісі әлемдегі кен концентратын қайта өңдеуден сапалық параметрге бағыттап, дайын өнім түріне дейін шығаратын толық өндірістік циклі бар үш кәсіпорынның бірі. Болашаққа бізден бірге!
 • "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ тантал өндірісі ТМД аумағында жеке және әлемде тантал қосылған шикізатты қайта өңдеуден дайын өнім алуға дейін толық өндірістік циклі бар аса ірі кәсіпорындардың қатарына жатады. Болашаққа бізден бірге!

Басқарманың шешімдері

2012 жыл

2012 жылы Басқарманың 37 отырысы (1-і сырттай) өткізілді, оларда 488 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

 • еншілес ұйымдардың ұйымдастырушылық және қайта құру мәселелері;
 • дивидендтер төлеу;
 • қоғамның ішкі құжаттарын қарау;
 • тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді қарау;
 • акционерлердің жиналысында дауыс беру үші «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын мақұлдау;
 • Корпоративтік хатшыны тағайындау;
 • 2011 жылға жылдық қаржылық есептілікті қарау;
 • қызметтердің ағымдағы жұмысы туралы есептерін қарау;
 • қайырымдылық көмек көрсету;
 • Қоғамның қажеттілігіне талап етілетін 327 мәміле жасау.

2013 жыл

2013 жылы Басқарманың 49 отырысы (6-ы сырттай) өткізілді, оларда 519 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

 • еншілес ұйымдардың ұйымдастырушылық және қайта құру мәселелері;
 • дивидендтер төлеу;
 • қоғамның ішкі құжаттарын қарау;
 • тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді қарау;
 • акционерлердің жиналысында дауыс беру үшін «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын мақұлдау;
 • қатысушылардың жиналысында дауыс беру үшін «Ульба-Конверсия» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын мақұлдау;
 • 2012 жылға жылдық қаржылық есептілікті қарау;
 • қызметтердің ағымдағы жұмысы туралы есептерін қарау;
 • қайырымдылық көмек көрсету;
 • Қоғам қызметкерлеріне ұзақмерзімді қарыз беру;
 • Қоғамның бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
 • жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 375 мәміле жасау.

2014 жыл

2014 жылы Басқарманың 50 отырысы (9-ы сырттай) өткізілді, оларда 491 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

 • Басқарманы сайлау жөнінде ұсынымхат;
 • Басқару құрылымына өзгерістер енгізу;
 • еншілес ұйымдардың ұйымдастырушылық мәселелері;
 • дивидендтер төлеу;
 • қоғамның ішкі құжаттарын қарау;
 • тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді қарау;
 • акционерлердің жиналысында дауыс беру үшін «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;
 • қатысушылардың жиналысында дауыс беру үшін «Ульба-Конверсия» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;
 • 2013 жылға жылдық қаржылық есептілікті қарау;
 • қызметтердің ағымдағы жұмысы туралы есептерін қарау;
 • қайырымдылық көмек көрсету;
 • Қоғам қызметкерлеріне ұзақмерзімді қарыз беру;
 • Қоғамның бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
 • жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 370 мәміле жасау.

2015 жыл

2015 жылы Басқарманың 62 отырысы (5-і сырттай) өткізілді, оларда 477 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

 • «ҮМЗ» АҚ Жарғысына Өзгертулер мен толықтырулар енгізу;
 • «ҮМЗ» АҚ ОБА Штат кестесін қарастыру;
 • «ҮМЗ»АҚ Ішкі аудит қызметін құру;
 • «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС құру;
 • еншілес ұйымдардың ұйымдастырушылық мәселелері;
 • қоғамның ішкі құжаттарын қарау;
 • «ҮМЗ» АҚ тәуекел-тәбеті деңгейін, 2016 жылға тәуекелдер тіркелімін және тәуекелдер картасын қарау;
 • «ҮМЗ» АҚ Тәуекелдерді басқару саясатын және Қағидаларын қарау;
 • тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді қарау; 
 • қатысушылардың жиналысында дауыс беру үшін Yingtan Ulba Shine Metal Materials Co., Ltd. БК қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;  
 • акционерлердің жиналысында дауыс беру үшін «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;  
 • қатысушылардың жиналысында дауыс беру үшін «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;  
 • қатысушылардың жиналысында дауыс беру үшін «Ульба-Конверсия» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;  
 • 2014 жылға жылдық қаржылық есептілікті қарау;
 • қайырымдылық көмек көрсету;
 • Қоғамның бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
 • жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 340 мәміле жасау.

2016 жыл

2016 жылы 65 (8 сырттай) Басқарма отырысы өтті, онда 528 сұрақтар қарастырылды және шешімдер қабылданды, оның ішінде:

 • «ҮМЗ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 • «ҮМЗ» АҚ ОБА Штаттық кестесіне өзгерістер енгізу;
 • «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының ұйымдастырушылық мәселелері;
 • «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын қарастыру;
 • тәуекелдіктерді басқару бойынша есептерді қарастыру;
 •  «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде акционерлердің жиналыстарында дауыс беру үшін «ҮМЗ» АҚ позициясын анықтау;
 •  «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде қатысушылардың жиналыстарында дауыс беру үшін «ҮМЗ» АҚ позициясын анықтау;
 • «Үлбі Конверсия» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде қатысушылардың жиналыстарында дауыс беру үшін «ҮМЗ» АҚ позициясын анықтау;
 • «ҮМЗ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін қарастыру;
 • материалдық көмек көрсету;
 • «ҮМЗ» АҚ бейінді емес активтер құрылымын қайта қарау;
 • жасалуына «ҮМЗ» АҚ мүдделі 352 мәміле бойынша.

2017 жыл

2017 жылы Басқарманың 60 отырысы (12-сі сырттай) өткізілді, оларда 474 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

 • «ҮМЗ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 • «ҮМЗ» АҚ ОБА Штат кестесіне өзгерістер енгізу;
 • «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының ұйымдастырушылық мәселелері;
 • «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын қарау;
 • тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді қарау;
 • акционерлердің жиналыстарында дауыс беру үшін «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;  
 • қатысушылардың жиналыстарында дауыс беру үшін «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;
 • қатысушылардың жиналыстарында дауыс беру үшін «Үлбі Конверсия» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;
 • «ҮМЗ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін қарау;
 • материалдық көмек көрсету;
 • жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 244 мәміле жасау.

2018

2018 жылы Басқарманың 69 (12-сі сырттай) отырысы өткізілді, онда 459 мәселе қарастырылып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

 • «ҮМЗ» АҚ және оның еншілес ұйымдарының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу;
 • «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының ұйымдастырушылық мәселелері;
 • «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын қарау;
 • тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерді қарау;
 • акционерлердің жиналыстарында дауыс беру үшін «Волковгеология» АҚ акционерлерінің бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;
 • қатысушылардың жиналыстарында дауыс беру үшін «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС қатысушыларының бірі ретінде «ҮМЗ» АҚ позициясын айқындау;
 • материалдық көмек көрсету;
 • жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 241 мәміле жасау.
Бет өзгертілді: 06-02-2019