Ірі мәмілелер мен Қоғамда қызығушылық бар Мәмілелер туралы ақпарат

Ірі мәмілелер

2019 жылы «ҮМЗ» АҚ ірі мәмілелер жасады:
- «Қазақстан Халық Банкі» АҚ, «ҮМЗ» АҚ және «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС арасында кепілдік шартын жасасу туралы.
Жасалуында мүдделілік бар мәмілелер

2019 жылы «ҮМЗ» АҚ  Қоғамның аффилиирленген тұлғалары, атап айтқанда, өкіл немесе делдал ретінде тараптары болып табылатын немесе қатысатын, жасалуына мүдделілік бар 243 мәміле жасады: