Жылдық қаржы есептілігі

Тәуелсіз аудитордың есебі

kn  31.12.2022 Тәуелсіз аудитордың аудиторлық қорытындысы

kn  31.12.2021 Тәуелсіз аудитордың аудиторлық қорытындысы

kn  31.12.2020 Тәуелсіз аудитордың аудиторлық қорытындысы

kn  31.12.2019 Тәуелсіз аудитордың аудиторлық қорытындысы

kn  31.12.2018 Тәуелсіз аудитордың аудиторлық қорытындысы

kn  31.12.2017 Тәуелсіз аудитордың аудиторлық қорытындысы

kn  31.12.2016 Тәуелсіз аудитордың аудиторлық қорытындысы

kn  31.12.2015 Тәуелсіз аудитордың есебі