Директорлар кеңесінің шешімдері

2012 жыл

 2012 жылы Директорлар кеңесінің 42 отырысы (сырттай) өткізілді, оларда 53 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

2013 жыл

2013 жылы Директорлар кеңесінің 53 отырысы өткізілді, оларда 73 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

2014 жыл

2014 жылы Директорлар кеңесінің 37 отырысы өткізілді, оларда 86 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

2015 жыл

2015 жылы Директорлар кеңесінің 33 отырысы өткізілді, оларда 58 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

2016 жыл

2016 жылы 51 Директорлар кеңесі өтті, онда 93 сұрақтар қарастырылды және шешімдер қабылданды, оның ішінде:

2017 жыл

2017 жылы Директорлар кеңесінің 17 отырысы өткізілді, оларда 85 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

2018

2018 жылы Директорлар кеңесінің 25 отырысы өткізілді, оларда 86 мәселе қарастырылып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

2019

2019 жылы директорлар Кеңесінің 19 отырысы өткізілді, онда 92 мәселе қаралды және шешім қабылданды, оның ішінде:

2020

2020 жылы Директорлар кеңесінің 20 отырысы өткізілді, онда 117 мәселе, оның ішінде: