• Атом энергетикасы, электронды және металлургиялық өнеркәсіп және басқа да қызмет облыстарының қажеттіліктеріне арналған уран, бериллий, тантал мен ниобий өнімдерін өндіруші. Кәсіпорын «Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясының құрамына кіреді. Болашаққа бізден бірге!
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ Уран өндірісі – бұл атом электрстанцияларына арналған уран отынын өндіретін әлемдегі бірегей және ірі кешендердің бірі, ядролық саладағы жұмыс тәжірибесі де мол болып табылады. Болашаққа бізден бірге!
 • «Үлбі металлургиялық зауыты» АҚ бериллий өндірісі әлемдегі кен концентратын қайта өңдеуден сапалық параметрге бағыттап, дайын өнім түріне дейін шығаратын толық өндірістік циклі бар үш кәсіпорынның бірі. Болашаққа бізден бірге!
 • "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ тантал өндірісі ТМД аумағында жеке және әлемде тантал қосылған шикізатты қайта өңдеуден дайын өнім алуға дейін толық өндірістік циклі бар аса ірі кәсіпорындардың қатарына жатады. Болашаққа бізден бірге!

Директорлар кеңесінің шешімдері

2012 жыл

 2012 жылы Директорлар кеңесінің 42 отырысы (сырттай) өткізілді, оларда 53 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

 • Қоғамның қажеттілігіне талап етілетін 18 мәміле жасау;
 • Қоғамның 2011 жылға жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және 2011 жылға дивидендтерді бөлу;
 • Қоғамның еншілес ұйымдарының 2011 жылға аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту;
 • Қоғамның және еншілес ұйымдардың жоспарлық құжаттарын бекіту;
 • Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;
 • Еншілес ұйымдардағы қатысу үлесін өткізу;
 • Қоғамның Корпоративтік хатшысын лауазымға тағайындау. 

2013 жыл

2013 жылы Директорлар кеңесінің 53 отырысы өткізілді, оларда 73 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

 • жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 23 мәміле;
 • Қоғамның 2012 жылға жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту және 2012 жылға дивидендтерді бөлу;
 • Қоғамның еншілес ұйымдарының 2012 жылға аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту;
 • Қоғамның және еншілес ұйымдардың жоспарлық құжаттарын бекіту;
 • Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;
 • Қоғамның бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
 • Қоғамның тәуекелдері тіркелімін, саясатын, қағидалары мен тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерін бекіту.

2014 жыл

2014 жылы Директорлар кеңесінің 37 отырысы өткізілді, оларда 86 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

 • жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 13 мәміле;
 • Қоғамның Басқарма құрамын сайлау;
 • Қоғамның еншілес ұйымдарының 2013 жылға аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту;
 • Қоғамның және еншілес ұйымдардың жоспарлық құжаттарын бекіту;
 • Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;
 • Қоғамның бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
 • Қоғамның тәуекелдері тіркелімін, саясатын, қағидалары мен тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерін бекіту.

2015 жыл

2015 жылы Директорлар кеңесінің 33 отырысы өткізілді, оларда 58 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

 • жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 18 мәміле;
 • Қоғамның еншілес ұйымдарының 2014 жылға аудиттелген қаржылық есептілігін бекіту;
 • Қоғамның және еншілес ұйымдардың 2016 жылға жоспарлық құжаттарын бекіту;
 • Қоғамның ішкі құжаттарын бекіту;
 • «Үлбі-ЖБҚ» ЖШС бекіту;
 • Қоғамның бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
 • Қоғамның тәуекелдері тіркелімін, саясатын, қағидалары мен тәуекелдерді басқару жөніндегі есептерін бекіту.

2016 жыл

2016 жылы 51 Директорлар кеңесі өтті, онда 93 сұрақтар қарастырылды және шешімдер қабылданды, оның ішінде:

 • жасалуына Қоғам мүдделі 15 мәміле бойынша;
 • «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының 2015 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ 2015 жылға жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ және еншілес ұйымдарының 2016 жылға және 2016-2020 жж. Жоспарлы құжаттарын бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ бейінді емес активтер құрылымын қайта қарау;
 • «ҮМЗ» АҚ тәуекелдіктер тізілімін, тәуекелдіктер картасын, тәуекелдік-тәбетін және тәуекелдіктерді басқару туралы есебін бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы және мүшелерінің 2016 жылға Қызметінің тұтқалы көрсеткіштерін (ҚТК)» бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ 2016-2025 жылдарға Стратегиясын бекіту.

2017 жыл

2017 жылы Директорлар кеңесінің 17 отырысы өткізілді, оларда 85 мәселе қаралып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

 • жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 3 мәміле жасау;
 • «ҮМЗ» АҚ еншілес ұйымдарының 2016 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ 2017 жылға және 2017-2021 жж. жоспарлық құжаттарын бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ бейінді емес активтерін қайта құрылымдау;
 • «ҮМЗ» АҚ тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, тәуекел-тәбетін және тәуекелдерін басқару туралы есептерді бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің қызметтің негізгі көрсеткіштерін (ҚНК)» бекіту.

2018

2018 жылы Директорлар кеңесінің 25 отырысы өткізілді, оларда 86 мәселе қарастырылып, шешімдер қабылданды, оның ішінде төмендегілер бойынша:

 • жасалуында Қоғамның мүддесі болуына орай 8 мәміле жасау;
 • «ҮМЗ» АҚ ішкі құжаттарын бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ тәуекелдер тіркелімін, тәуекелдер картасын, тәуекел тәбеті және тәуекелдерді басқару туралы есептерді бекіту;
 • «2018 жылға «ҮМЗ» АҚ Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің қызметтің негізгі көрсеткіштерін (ҚНК)» бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы қағиданы бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ Ішкі аудит қызметінің ішкі регламенттеуші құжаттары мен жоспарларын бекіту;
 • «ҮМЗ» АҚ жұмыскерлерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру туралы қағиданы» бекіту;
 • 2018-2028 жылдарға «ҮМЗ» АҚ даму стратегиясын бекіту
Бет өзгертілді: 06-02-2019